Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Slovníček

Pro ty, kteří by se ztráceli v některých pojmechwink

 

       

  • Adultní/subadultní - tímto pojmem značíme dospělost jedince. Adultní tedy znamená dospělý, kdežto subadultní znamená nedospělý.                                                                                                                                              
  • F1 generace - F1 neboli první filiální generací myslíme první generaci potomků, kterou získáme zkřížením jedinců parentální generace. Dále křižením jedinců F1 vzniká generace F2 atp.                                                               
  • Gynandromorf - jedinec vykazující znaky obou pohlaví za zachování funkce pouze jednoho z nich. Např. u lupenitek, kdy jedinec vypadá jako samec, ale je neplodný. Takoví jedinci vznikají partenogenezí.                                                                                                                                                       
  • Imago - imagem myslíme dospělého jedince při proměně nedokonalé. Jedince, který dospěl do posledního instaru a zpravidla se stane okřídleným.
       
  • Instar - instarem rozumíme období mezi jednotlivými svleky. Pokud se tedy kudlanka vylíhne z ootéky jedná se o instar první (používá se zkratka L1), po dalším svleku je z ní L2 atd.                                                                                                                                                                                                                                                              
  • Nymfa - jako nymfu označujeme nedospělého jedince při proměně nedokonalé. Jak nymfa prochází jednotlivými instary, stále více se podobá dospělci, nemá však křídla. Nymfa v posledním instaru má na dorzální straně hrudi pouze viditelné základy křídel.                                                                                                                                                               
  • Tarsus - tarsus (česky chodidlo) je spodní část končetiny. U kudlanek se tarsy skládají z pěti článků.
  •  
TOPlist